Statut i Zarząd

Stowarzyszenie istnieje od  lutego 2002 roku. Zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń pod nr KRS 0000088520. Na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia w 2016 r. zatwierdzono nowy Statut stowarzyszenia.
Do pobrania tutaj: STATUT Stowarzyszenia Kulturalnego Pro – Scenium

oraz powołano nowy Zarząd Stowarzyszenia:

Leszek Styś – Prezes Zarządu
Dorota Kaliszewska – Wiceprezes Zarządu
Angelika Chirowska – Skarbnik Zarządu
Marek Stecko – Sekretarz Zarządu