Współpraca Europejska – koordynacja międzynarodowych projektów kulturalnych

2023 – 2025

Myths and Masks of the Future (MYMA)

Stowarzyszenie Kulturalne Pro-Scenium (www.pro-scenium.org), reprezentujące Teatr A wzięło udział w charakterze partnera, w kolejnym projekcie unijnym, współpracując z międzynarodowymi organizacjami:

COMPAGNIA DEI FOLLI – Włochy
CIRQ’ O VENT – Francja
OPEN STREET AISBL – Belgia
CENTRO MASCHERE SARTORI – Włochy

Artystyczny kontekst, nadany projektowi Myths and Masks (MYMA) skupia się w sektorach Teatru Ulicznego, Współczesnej sztuki Cyrkowej oraz Teatru Lalki. Wymienione gatunki sztuki, obecnie mocno rozwijane przez rzemieślniczą pracę niezależnych artystów, zdają się mieć głęboki i bezpośredni wpływ na postrzeganie teatru powszechnego przez odbiorców. W tym niezwykle żywotnym środowisku, Projekt ‘MYMA’ poszukuje innowacyjnego wykorzystywania technik pracy z maską teatralną, oraz postuluje “wskrzeszenie” mitu, jako istotnego elementu sztuki dramatycznej. Partnerzy projektu, jednocześnie rozszerzają swój ślad dziejowy poprzez badania historyczne nad źródłem teatru maski – w wielkim stopniu dzięki doświadczeniu rodziny Sartori, prowadzącej od trzech pokoleń (2023) Centrum Maski Sartori we Włoszech.

Projekt zacieśnia więzi między artystami w wymiarze europejskim, łącząc przedstawicieli teatru popularnego i ulicznego. W wyniku projektu powstaną następujące przedsięwzięcia:

 • Festiwal teatrów Myths&Masks organizowany w Polsce (2024) oraz Włoszech (2025)
 • Międzynarodowe targi artystów organizowane w Polsce (2024) oraz Włoszech (2025)
 • Organizacja 9 warsztatów artystycznych z dziedziny technik teatralnych i pracy z maską (w tym 3 w Polsce)
 • Stworzenie i przedstawienie 3 pełnych produkcji teatralnych
 • Wymiana dobrych praktyk w zakresie sztuki ulicznej, między krajami partnerskimi podczas “Kreatywnych rezydencji” polegającej na międzynarodowej wymianie artystów pracujących nad produkcjami
 • Publikacja książki oraz filmu dotyczącego badań nad teatrem maski

2017 – 2021

Projekt Mysteries&Drolls (583859- CREA-1-2017- 1-IT-CULT-COOP1, MYSTERIES & DROLLS, Creative Europe)

Stowarzyszenie Kulturalne Pro-Scenium (www.pro-scenium.org), reprezentujące Teatr A w latach 2017 – 2021 prowadziło międzynarodowy projekt unijny z grupami z czterech państw:

 • Miasto Certaldo we Włoszech
 • The Festival of Fools z Północnej Irlandii
 • Maracaibo Company z Hiszpanii
 • Tempus Fugit z Niemiec

Celem projektu jest wymiana doświadczeń w działaniach artystycznych poświęconych badaniu relacji pomiędzy sacrum i profanum we współczesnej wypowiedzi teatralnej (sięganie do źródeł dramatu europejskiego, teatr wartości, dopytywanie o metafizykę we współczesnym teatrze).

Kluczowymi elementami składającymi się na projekt były:

 • Badania dotyczące historycznej tożsamości teatru ulicznego,
 • Warsztaty mistrzowskie dla profesjonalistów,
 • Produkcja trzech spektakli w oparciu o wymianę doświadczeń między partnerami projektu (w tym produkcji “Stanisław&Bolesław” w wykonaniu Teatr A)
 • Stworzenie międzynarodowego festiwalu teatralnego “Mysteries & Drolls” w Belfaście oraz Certaldo, w związku z pandemią COVID-19 oraz “Brexitem”, organizację festiwalu w 2021 roku przejęło i wykonało nasze stowarzyszenie
 • Utworzenie targów artystycznych w ramach festiwalu w Certaldo (również w formie on-line)
 • Stworzenie sieci partnerów wspomagającej rozwój teatru ulicznego w Europie.

Więcej informacji na stronie projektu:

http://www.populartheatre.eu