testament. Rzecz o Świętej Edith Stein

trzeba o tym poinformować! Zamykamy pierwszy etap prac nad intrygującym przedsięwzięciem… W ramach progamu CK Victoria „Start-up kulturalny” dostaliśmy sposobność i podjęliśmy wyzwanie – prace pod nazwą:

”Testament” – prace koncepcyjne dotyczące przygotowywanego przedstawienia poświęconego Edith Stein (św. Teresie Benedykcie od Krzyża) w 80 rocznicę śmierci w komorze gazowej KL Auschwitz – Birkenau.

przygotowanie premiery przedstawienia – niech będzie to gwarantem poważnego, uczciwego podejścia do „tematu” – wymaga rozłożenia w dłuższym czasie kolejnych artystycznych kroków… tu, warto wspomnieć, nieoceniona wydaje się współpraca organizacyjna, merytoryczna Stowarzyszenia Kulturalnego Pro-Scenium (Teatru A) z CK VICTORIA…

w tej chwili w Przedsięwzięcie swoje wrażliwe światy, swoje niebagatelne artystyczne doświadczenie zaangażowali scenarzysta Leszek Styś, kompozytor ilustracji muzycznej Jacek Dzwonowski oraz artystka – grafik Ewa Kutylak (grafika pilotująca)… pięknie jest pomyśleć kojelne etapy pracy, do których będzie można zaprosić (obok już zaangażowanych) kolejnych artystów/twórców…

okrągła rocznica w tym czasie, nic nie ujmując potrzebie takiego przedsięwzięcia zamieniła się w tym roku już w 81-szą, natomiast sam tytuł, zapisany w scenariuszu dojrzał do formy: „Testament. Rzecz o Świętej Edith Stein” … staramy się przygotować premierę jeszcze w tym roku, wstępnie planując, że będzie to miało miejsce w październiku 2023 r. …

W 2022 r. obchodziliśmy 80-tą bolesną rocznicę śmierci Edith Stein, znanej również jako Św.Teresa Benedykta od Krzyża w komorze gazowej KL Auschwitz – Birkenau. Wśród miejsc nieobojętnych w biografii Edith – wybitnej myślicielki, filozofki, pedagożki – wykładowcy, wreszcie, po konwersji na rzymski katolicyzm, karmelitańskiej mniszki oraz świętej Kościoła, po kanonizacji przez Papieża Jana Pawła II w 1998 r. – obok Wrocławia i Lublińca znajdują się również Gliwice (miasta wymieniane w autobiografii, pozostające obecnie w granicach Polski). To tutaj rodzina ze strony ojca mieszkała do połowy XIX w., a ojciec Siegfried Stein zmarł w 1893 r., gdy Edith miała niecałe dwa lata. Nic zatem dziwnego, że Gliwice pojawiają się we wspomnieniach przyszłej wybitnej myślicielki.

matka trzymała mnie na ręce, gdy nas żegnał, wyruszając w podróż, z której nie miał

powrócić; kiedy już chciał wyjść, raz jeszcze go przywołałam, Stałam się więc dla matki jakby ojca testamentem.

Dzieje pewnej rodziny żydowskiej oraz inne zapiski autobiograficzne / Święta Teresa Benedykta od Krzyża (Edyta Stein) ; opracowanie; przekład Immakulata J. Adamska. – Kraków : Wydawnictwo Karmelitów Bosych, 2021. s.80

– to jedno zdanie z autobiografii dało Twórcom impuls do myślenia o postawie Edith Stein w charakterze testamentu, który zostaje nam powierzony, z całą odpowiedzialnością dorastania doń.

Testament w tytule – tłumaczony również jako „przymierze” to przyczynek do myślenia o życiu i postawie Edith Stein, która wychowana w rodzinie żydowskiej (ortodoksyjna matka pochodziła wszak z Lublińca, ważnego ośrodka chasydyzmu) w młodzieńczym wieku deklarowała przemyślany głęboko ateizm, by ostatecznie przyjąć chrzest w Kościele Katolickim i wybrać życie zakonne – tym samym niejako w życiu dopełniając Stary Nowym Testamentem; do końca pozostając wierna sobie, co podkreślił Jan Paweł II w słowach homilii w trakcie kanonizacji mniszki:

Święta Teresa Benedykta od Krzyża zrozumiała, że miłość Chrystusa i wolność człowieka przenikają się ze sobą, ponieważ miłość i prawda pozostają w wewnętrznym związku. Poszukiwanie prawdy i przekładanie jej na miłość nie pozostają w sprzeczności. Ona zrozumiała, że prawda i miłość są wzajemnie sobie potrzebne.

Twórcy planują przygotować w pełni autorskie przedstawienie muzyczne, formę misterium (w nawiązaniu również do terminu z historii teatru, rzecz jasna – we współczesnym przetworzeniu, nie roszcząc pretensji do rekonstrukcji historycznej), które tyleż popularyzuje biografię Edith Stein, co przygląda się szerzej owej wierności świadka, wierności niesionej ostatecznie aż do komory gazowej, przymierza – obietnicy „czegoś więcej”…

w tym zdawałoby się jednowątkowym epizodzie gliwickim w biografii Edith Stein Św.Teresy Benedykty od Krzyża widzimy ogromny przywilej do podjęcia artystycznej pracy nad ważnym, tragicznym i bolesnym życiorysem, któremu nieszczęśliwie na przestrzeni ostatnich miesięcy dotkliwej wojny w Ukrainie współczesność nadaje aktualny, przerażający kontekst… trudno go pominąć…

Wydarzenie otrzymało wsparcie w ramach programu CK Victoria „Start-up kulturalny”

Dowiedz się więcej: testament. Rzecz o Świętej Edith Stein
Ten wpis został opublikowany w kategorii Projekty, Start-up kulturalny CK Victoria. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.